Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Polski - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

Regulamin festiwalu

Regulamin  XVII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych

"Z przytupem"

Zakrzewo 15 - 16 czerwca 2024

 

1. Organizatorem XVI Festiwalu Folklorystycznego "Z przytupem" jest Dom Polski – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

2. Festiwal odbędzie sie w dniach 15 - 16 czerwca 2024 r.

3. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

4. Do udziału w festiwalu zapraszamy dziecięce, młodzieżowe i dorosłe zespoły folklorystyczne (maksymalnie, łącznie 28 osób), prezentujące folklor opracowany lub folklor własnego regionu, działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych.

5. Koszt dojazdu do Zakrzewa zespoły pokrywają we własnym zakresie.

6. Organizatorzy udzielają gościny od soboty 15 czerwca 2024 r. do niedzieli 16 czerwca 2024 r. Zespoły z odległości ponad 120 km mogą skorzystać z noclegu już w piątek 14.06.2024 r.

7. Zespół wnosi akredytację w wysokości 20 zł od osoby. 

8. Koszt dłuższego pobytu (dzień przed/dzień po festiwalu) pokrywa zespół po uzgodnieniu z organizatorem.

9. Zainteresowany Zespół, nie później niż do 10 maja 2024 r., przesyła drogą elektroniczną (skan) lub pocztową kartę zgłoszenia oraz 3 wysokiej jakości odbitki fotograficzne (drogą elektroniczną zapisanych jako pliki jpg);

10. Przesłanie formularza zgłoszenia wraz z załącznikiem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. O zakwalifikowaniu zespołu decyduje Rada Festiwalu. Wybrane zespoły zostaną powiadomione o przyjęciu na festiwal.

11. Zespół zakwalifikowany do uczestnictwa w festiwalu zobowiązany jest do przygotowania programu: dwóch różnych programów 20 minutowych oraz prezentacji zespołu podczas korowodu ulicami Zakrzewa.

12. Prezentacje festiwalowe mogą być rejestrowane przez radio i telewizję. Zespoły nie otrzymują z tego tytułu żadnych honorariów oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez Festiwal.

13. Na czas pobytu organizatorzy i współorganizatorzy zapewniają:
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone na 15 min. przed rozpoczęciem występu na następujących nośnikach: płyta CD, MP3, pendrive,  Nagrania należy dostarczyć do akustyka.

14. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. 

15. W czasie pobytu Zespołu na festiwalu pełną odpowiedzialność za członków swojego zespołu ponosi kierownik grupy. Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności:

  • punktualności przy realizacji programu festiwalu;
  • przyjaznego odnoszenia się do członków innych zespołów i osób obsługujących festiwal;
  • w przypadku stwierdzenia zniszczeń dokonanych przez członka danego zespołu podczas jego pobytu na festiwalu - pokrycia kosztów zniszczeń.

16. Zgłoszenia zespołów należy wysłać na:

lub pocztą na adres:

  • Dom Polski - CIR ul. Ks. dr B. Domańskiego 18,  77-424 Zakrzewo

17. Lista zespołów przyjętych zamieszczona będzie na stronie internetowej 

www.dompolskizakrzewo.pl

najpóźniej do dnia 20 maja 2024 roku.

18. Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz z programem oraz kolejnością występów na adres podany w zgłoszeniu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny