Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Polski - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

Regulamin festiwalu

Regulamin  XV Festiwalu Folklorystycznego

"Z przytupem"

Zakrzewo 18 - 19 czerwca 2022

 

1. Organizatorem XV Festiwalu Folklorystycznego "Z przytupem" jest Dom Polski – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie oraz Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie (Pólnocna Wielkopolska/Powiat Złotowski).

2. Festiwal odbędzie sie w dniach 18 - 19 czerwca 2022 r.

3. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

4. Do udziału w festiwalu zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły folklorystyczne (maksymalnie, łącznie 25 osób), prezentujące folklor opracowany lub folklor własnego regionu, działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych.

5. Koszt dojazdu do Zakrzewa zespoły pokrywają we własnym zakresie.

6. Organizatorzy udzielają gościny od soboty 18 czerwca 2022 r. do niedzieli 19 czerwca 2022 r.

7. Koszt dłuższego pobytu (dzień przed/dzień po festiwalu) pokrywa zespół po uzgodnieniu z organizatorem.

8. Zainteresowany Zespół, nie później niż do 10 maja 2022 r., przesyła drogą elektroniczną (skan) lub pocztową kartę zgłoszenia oraz 3 wysokiej jakości odbitki fotograficzne (drogą elektroniczną zapisanych jako pliki jpg);

9. Przesłanie formularza zgłoszenia wraz z załącznikiem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. O zakwalifikowaniu zespołu decyduje Rada Festiwalu. Wybrane zespoły zostaną powiadomione o przyjęciu na festiwal.

10. Zespół zakwalifikowany do uczestnictwa w festiwalu zobowiązany jest do przygotowania programu: dwóch różnych programów 20 minutowych oraz prezentacji zespołu podczas korowodu ulicami miejscowości.

11. Prezentacje festiwalowe mogą być rejestrowane przez radio i telewizję. Zespoły nie otrzymują z tego tytułu żadnych honorariów oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez Festiwal.

12. Na czas pobytu organizatorzy i współorganizatorzy zapewniają:
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone na 15 min. przed rozpoczęciem występu na następujących nośnikach: płyta CD, MP3, pendrive,  Nagrania należy dostarczyć do akustyka.

13. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. 

14. W czasie pobytu Zespołu na festiwalu pełną odpowiedzialność za członków swojego zespołu ponosi kierownik grupy. Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności:

  • punktualności przy realizacji programu festiwalu;
  • przyjaznego odnoszenia się do członków innych zespołów i osób obsługujących festiwal;
  • w przypadku stwierdzenia zniszczeń dokonanych przez członka danego zespołu podczas jego pobytu na festiwalu - pokrycia kosztów zniszczeń.

15. Zgłoszenia zespołów należy wysłać na:

lub pocztą na adres:

  • Dom Polski - CIR ul. Ks. dr B. Domańskiego 18,  77-424 Zakrzewo

16. Lista zespołów przyjętych zamieszczona będzie na stronie internetowej 

www.dompolskizakrzewo.pl

najpóźniej do dnia 1 czerwca 2022 roku.

17. Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz z programem oraz kolejnością występów na adres podany w zgłoszeniu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny